Konta bankowe

 UWAGA: Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

  • nawiązki
  • świadczenia FPP


Bank Gospodarstwa Krajowego

 

74 1130 1075 0002 6117 4520 0006

Konto dochodów budżetowych:

  • wpisy sądowe
  • grzywny
  • opłaty kancelaryjne

koszty w sprawach(zażalenia i apelacje)

 

Narodowy Bank Polski

 

52 1010 0055 2773 0050 6000 0000

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego:

  • zaliczka na biegłego
  • zaliczka na kuratora
  • zaliczka na świadka

  

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

58 1130 1075 0002 6117 4520 0003

Konto sum depozytowych
(dotyczy wpłat kaucji, wadiów oraz sum stanowiących przedmiot sporu w związku z postępowaniem sądowym) :

  • poręczenia majątkowe
  • zabezpieczenia majątkowe

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

12 1130 1017 0021 1000 2890 0004 –  PLN,

82 1130 1017 0021 1000 2890 0005-  USD,

66 1130 1017 0021 1000 2890 0002 – EUR,

93 1130 1017 0021 1000 2890 0001 – CHF,

39 1130 1017 0021 1000 2890 0003 –GBP.

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Radziejowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Naparty
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d